Zapomněli jste heslo?

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 Udělujete tímto souhlas subjektu Českomoravský billiardový svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov, IČO: 47608994, aby zpracovávala tyto osobní údaje:

 •  jméno a příjmení
 •  rodné číslo
 •  datum narození
 • pohlaví
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • národnost
 • adresa bydliště
 • titul
 • IP adresa
 • Fotografie
 • Videozáznam
 • Audiozáznam

Poznámka: pokud si pouze zakládáte účet na www.cmbs.cz a nejste registrovaný člen ČMBS, zpracovávají se pouze:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefon
 • IP adresa

 

1.    Všechny výše uvedené údaje jsou nutné k registraci do svazu, kde jsou zpracovávány tímto způsobem:

a.      Všechny výše uvedené údaje jsou použity při registraci a uloženy do databáze na www.cmbs.cz, pro účely sportovního svazu podle zákona a nutné identifikaci a využití při soutěžích.

b.      Jméno, příjmení, titul, fotografie či video je používáno ve výsledkovém servisu ČMBS, kde s ním pracují vedoucí turnajů, pro nasazení do turnaje je možné použít i datum narození (tyto údaje jsou zpracovávány na dobu neurčitou). Také je možné použít jméno, příjmení, titul, fotografie či video či audiozáznam při marketingu či informaci na svazových stránkách či jinde.

c.      Jméno, příjmení a fotografie je uveřejněno na stránce www.cmbs.cz – kontakt – hráči, údaje jsou viditelné pouze po přihlášení registrované osoby (tyto údaje jsou zpracovávány pouze při aktivním členství ve svazu).

d.      Jméno, příjmení, datum narození může být použito pro přestup nebo hostování hráče (tyto údaje jsou zpracovávány pouze při aktivním členství ve svazu).

e.      Pro případ získávání dotací jsou osobní údaje posílány jako soubor na MŠMT (ministerstvo školství a mládeže). Zde jsou používány zejména jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, email, telefonní číslo, národnost, adresa bydliště, titul (tyto údaje jsou používány jednou ročně jednorázově, při nezrušeném členství ve svazu)

f.        Jméno, příjmení, email je používáno Vámi pro účely přihlašování do aplikace na www.cmbs.cz

g.      Email může být použit k zasílání důležitých upozornění.

h.      Osobní údaje, které uvádíte ve formulářích jiných než hráčských (například kontaktní osoba, registraci provedl, jméno a adresa, na kterou budou poslány dokumenty, zákonný zástupce atd.), tyto údaje jsou uloženy v databázi a mohou být použity při nutném kontaktu, ať písemném či osobním. Email uvedený ve formuláři klubu jako kontaktní je spolu s názvem a sídlem klubu je zveřejněn na stránce kontakty – kluby (viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele cmbs.cz)

 

2.    S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu (s notářsky ověřeným podpisem) na kontaktní údaje subjektu Českomoravský billiardový svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov nebo po přihlášení do svého účtu na www.cmbs.cz.

 

3.    Zpracování osobních údajů je prováděno:

 

a.      Matrikářem svazu (registrace, přestup, hostování, úpravy osobních dat)

 

4.       Používání osobních údajů je prováděno:

a.      Vedoucím klubu (oprávněnou osobou s přístupem do aplikace klub na stránce cmbs.cz) – (pouze návrhy - registrace, přestup, hostování, úpravy osobních dat s výjimkou rodného čísla) - (tyto osoby jsou poučeny a zavázány, jak nakládat se získanými informacemi a nešířit ani nezneužívat je jakýmkoli způsobem dále)

b.      Vedoucí turnajů (pouze přístup a používání – jméno, příjmení, titul, datum narození, email, telefon) - (tyto osoby jsou poučeny a zavázány, jak nakládat se získanými informacemi a nešířit – kromě výsledkového servisu ČMBS - ani nezneužívat je jakýmkoli způsobem dále). Během turnajů je možné pořizování fotografií, videozáznamů, audiozáznamů, které je možné použít v propagačních materiálech, článcích atd. v různých médiích.

c.      Dalším oprávněným osobám je umožněno nahlížet na jméno, příjmení, titul, datum narození, email, telefon (tyto osoby jsou poučeny a zavázány, jak nakládat se získanými informacemi a nešířit ani nezneužívat je jakýmkoli způsobem dále). Mezi tyto osoby může patřit například programátor, hlavní administrátor, vedoucí činovníci svazu nebo jednotlivých sekcí. Tyto osoby jsou jasně specifikovány v aplikaci na www.cmbs.cz.

d.      U vybraných osob, zejména funkcionářů svazu je možné uveřejnit jejich jméno, příjmení, telefonní číslo, email či další údaje. Dané osoby jsou s použitím seznámeny.

 

6.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět, zároveň však je okamžitě ukončeno členství v ČMBS, na zveřejnění údajů ve výsledkovém servisu ČMBS či jiných médiích tento úkon nemá vliv,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-          požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit (je možné on-line ve Vašem účtu),

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (v databázi matriky na www.cmbs.czjsou tyto údaje uchovávány na neomezenou dobu pro případy provázání s výsledkovým servisem ČMBS a dalších zákonných důvodů), výmaz se týká pouze Vašeho osobního účtu na www.cmbs.cz.

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.   |   Více informací   |   
Více informací   |