Zapomněli jste heslo?

První jednání SK ČMBS

První jednání SK ČMBS

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi, abych Vás jménem pana Petra Bušanského pozval na první jednání Sportovní komise Českomoravského billiardového svazu. Vše podstatné najdete v přiložené pozvánce. Prosím Vás o šíření mezi celou členskou základnu našeho spolku. Vkládám i program jednání:

 

Postup SK bude následující.

1. zasedání

- úvod

- sdružení poznatku, zkušenosti a návrhů

- strategie SK

- sestavení kompletní komise

- zpráva VV

2. zasedání

- krátkodobé cíle 2019 - 2020

- dlouhodobé cíle 2021 - 2023

- odsouhlasení strategického plánu SK

- plán prací pro jednotlivé odvětví

- zpráva VV  

 

S pozdravem

František Nejedlo

GS ČMBS

První jednání SK ČMBS

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi, abych Vás jménem pana Petra Bušanského pozval na první jednání Sportovní komise Českomoravského billiardového svazu. Vše podstatné najdete v přiložené pozvánce. Prosím Vás o šíření mezi celou členskou základnu našeho spolku. Vkládám i program jednání:

 

Postup SK bude následující.

1. zasedání

- úvod

- sdružení poznatku, zkušenosti a návrhů

- strategie SK

- sestavení kompletní komise

- zpráva VV

2. zasedání

- krátkodobé cíle 2019 - 2020

- dlouhodobé cíle 2021 - 2023

- odsouhlasení strategického plánu SK

- plán prací pro jednotlivé odvětví

- zpráva VV  

 

S pozdravem

František Nejedlo

GS ČMBS

Výběrové řízení - logo

VV ČMBS se omlouvá, za to, že nestihl výběrové řízení - nové logo ČMBS, dotáhnout do konce ledna.

Nově se konec výběrového řízení posouvá na konec února 2019.

Děkujeme za pochopení.

Podpora trenérů 2018

Vážení sportovní přátelé,

Výkonný výbor Českomoravského billiardového svazu letos opětovně podpoří trenéry v klubech, kteří se celoročně zapojují do aktivního trénování mládeže. Podpora bude vyplacena stejně jako loni proti vystavenému daňovému dokladu (faktuře)

Pro letošní rozdělení budou použity i metodické prvky z programů MŠMT.

Podklady, které byly rozeslány na předsedy klubů, je potřeba odeslat zpět nejpozději do 25.11.2018 na adresu gs@cmbs.cz

VV ČMBS

 

VH ČMBS

Dnes byly zástupcům klubů rozeslány podklady k Valné hromadě Českomoravského billiardového svazu. Veškeré podklady, ale i pozvánku pro funkcionáře, naleznete v záložce dokumenty.

VV ČMBS

VH ČMBS

VV ČMBS svolává dne 11.6.2017 Valnou hromadu Českomoravského billiardového svazu. Podklady pro tuto VH budou rozeslány zástupcům klubu.

VV ČMBS

 

Nabídkové řízení

Nabídkové řízení

Máte zájem o zaplacení licence televize Kozoom pro Váš klub/hernu? Zúčastněte se nabídkového řízení které vypsal VV ČMBS. Viz příloha.

VV ČMBS

Pozdržení výroby průkazek

Vážení sportovní přátelé.

Máme zde pro Vás jednu informaci z matriky. Výroba průkazek bude pozdržena do vyřešení technologických potíží. U podaných žádostí dojde k aktivaci navrhovaných členů, pro jejich možné okamžité zapojení do soutěží ČMBS. Pevně věříme v brzké řešení problému.

 VV ČMBS

Bez titulku

Nový nástroj ČMBS

Výkonný výbor Českomoravského billiardového svazu schválil od 1. 1. 2015 nový nástroj pro potřeby svazu. 

Bez titulku

Seznam zakázaných látek a metod 2015

Do rubriky dokumenty byl přidán seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2015.

VV vyzývá všechny členy k prostudování příslušných seznamů. Kontroly se týkají i našeho svazu. Poslední kontrola na doping a nefér metody proběhla minulý týden va svazu šachu.

Seznamy jsou i přílohou této zprávy.

VV ČMBS

Editace v matrice ČMBS

Editace v matrice ČMBS

Další úpravou elektronické matriky jsme se posunuli do fáze možnosti samostatně editovat data v matrice.

A to jak na úrovni klubu, kdy tuto možnost má zástupce klubu, tak i na úrovni jednotlivých členů. V tomto případě se stačí zaregistrovat na hlavní stránce ČMBS, přihlásit a v levé kolonce menu se objeví rubrika "Moje údaje v matrice", kde je možné opravovat údaje.

V případě nejasností se prosím kdykoliv obraťte na GS ČMBS.

VV ČMBS

Jednání VV ČMBS

Jednání VV ČMBS

Dne 23.10.2014 proběhlo v Praze další jednání VV ČMBS.

Jedním z hlavních bodů tohoto zasedání bylo jednání o nově navrhovaném projektu "Dáme kulec", který by měl oslovit zejména amatéry, rekreační hráče a mládež. Projekt byl podmíněně schválen a vstupuje tedy do další etapy. Vše podstatné, co na jednání VV proběhlo, naleznete v zápisu z tohoto jednání, který je uložen na hlavní stránce ČMBS v záložce dokumenty.

VV ČMBS

Valná hromada sekce poolbilliard

V příloze naleznete pozvánku a podklady ke svolání VH ČMBS - sekce pool dne 8.11.2014 v Praze.

Bez titulku

Jednání VV ČMBS

Dne 20.8.2014 proběhlo další jednání Výkonného výboru Českomoravského billiardového svazu. Jednání proběhlo v Praze v restauraci Antal. Hlavními body jednání bylo rozdělení první části dotací na mládež, hospodaření sekcí a další. Zápis z tohoto jednání je vyvěšen v dokumentech.

VV ČMBS

Bez titulku

Jednání VV ČMBS

Dne 22.5.2014 proběhlo jednání Výkonného výboru Českomoravského billiardového svazu.

Hlavním bodem jednání byly dotace z ČOV a jejich následné využití. 

Zápis z tohoto jednání je vyvěšen v dokumentech.

VV ČMBS

Bez titulku

Jednání na ČOV - peníze na mládež

Dne 5.6.2014 se v sídle ČOV v Praze konalo jednání zástupců svazů a organizací, kteří byli osloveni, jako možní žadatelé o peníze na mládež, které od letošního roku začal rozdělovat ČOV.

Schůzku řídil mistopředseda ČOV Filip Šuman. Dále byli přítomni místopředseda ČOV pro ekonomiku Libor Varhaník, generální sekretář ČOV Petr Graclík a koodinátorka pro tuto problematiku za ČOV Naďa Černá. Z devatenácti pozvaných zástupců svazů jich bylo přítomno osmnáct. Náš svaz na tomto jednání zastupoval František Nejedlo.

Na tomto jednání se rozhodovalo o klíči pro dělení financí na mládež, mezi subjekty mimo státem dotovanou osmdesátku sportů. Výstupem z diskuze byl navržený klíč v poměru 30% paušalní částka rozdělaná mezi všechny žadatele splňující podmínky rovným dílem a 70% podle aktivní členské základny mládeže do 19 let. Dále byl stanoven strop čerpání pro jeden svaz a to ve výši 15% z celkové částky.

VV ČMBS by rád touto cestou poděkoval všem, kteří se zasloužili o další, ne zrovna zanedbatelný, tok peněz do sportu. 

VV ČMBS

Peníze z ČOV

Vážení sportovní přátelé,
 
v pátek, 30.5.2014 od 18 hodin, proběhlo v Táboře jednání úzkého (tříčlenného) vedení Iniciativy Sport 2012, na kterém jsem náš svaz zastupoval. Hlavním bodem jednání bylo připravit návrh na dělení peněz z hazardu pro svazy mimo osmdesátku svazů, přímo dotovaných MŠMT. Tento návrh bude předložen na jednání subjektů "pod čarou" dne 5.6.2014 v Praze a následně ke schválení VV ČOV.
Je to vůbec poprvé, kdy náš svaz prostřednictvím svého zástupce spolurozhoduje o takto důležitém návrhu.
Z jednání vzešel tento návrh:
30% paušální částka pro všechny "řádné" žadatele
35% členská základna mládeže (dle matriky zasílané na MŠMT)
35% dle pořadí programu V. Na MŠMT
Dále byl stanoven stropní limit pro jednoho žadatele ve výši jedné pětiny celkové částky.
FN

Kontrola plateb sekce snooker a pool

Vážení sportovní přátelé,

všem klubům sekce pool a snooker byly rozeslány faktury pro platbu klubových příspěvků do ČMBS pro rok 2014. Jak jistě víte, Valná hromada Českomoravského billiardového svazu dne 7.9.2013 rozhodla o placení klubových příspěvků takto:

každý klub, za každý druh sportu, který jeho hráči provozují, částku 1000,-Kč.

Kontrolu plateb a zařazení klubů pod jednotlivé sekce můžete najít na těchto odkazech:

 

sekce snooker: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oHqkAOZ8r2fE5bAdc2KnohwP6CiWW3buVk1ZhnCX6g0/edit#gid=0

 

sekce pool:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJZ6vGKYfQu5ebrEv9LJ9jiSHhls8aYsugQfhs0_JYQ/edit

 

S připomínkami se prosím obraťte na generálního sekretáře ČMBS.

Výzva k žádostem o dotace na mládež

Vážení sportovní přátelé,

zásluhou úsilí zástupců sportovního prostředí v České republice, se podařilo prosadit zákon o odvodech z hazardu, díky kterému se v letošním roce  budou poprvé prostřednictvím ČOV rozdělovat finanční prostředky přímo do sportovních svazů a organizací. Ročně se počítá s částkou cca 400 miliónů korun.

ČOV vytvořil pravidla pro žadatele a schválil způsob dělení těchto peněz, které mohou být použity výhradně a pouze na mládež. 

VV ČMBS vyzývá oddíly, které pracují s mládeží a mají připraveny jakékoliv projekty týkající se mládeže, k zaslání návrhů takovýchto projektů a jejich finančních požadavků Výkonnému výboru Českomoravského billiardového svazu.

K sepsání žádosti využijte formulář, který je vyvěšen na hlavní stránce ČMBS v záložce dokumenty pod názvem: " Žádost ČMBS - formulář ". Žádosti zasílejte na adresu: hospodar@cmbs.cz , s přílohou obsahující přesný popis projektu (v editovatelné podobě).

S jakýmikoliv dotazy se prosím obracejte přímo na generálního sekretáře ČMBS.

VV ČMBS

Formuláře ČMBS

Formuláře ČMBS

Vážení sportovní přátelé,

pod záložkou dokumenty, na hlavní stránce Českomoravského billiardového svazu, najdete novou složku "Formuláře k vyúčtování nákladů ČMBS" 

V této složce najdete veškeré formuláře potřebné pro vyúčtování akcí ČMBS. Konkrétně jde o formuláře:

  • cestovní náklady (vyúčtování cestovních nákladů)
  • vyúčtování akce ČMBS (myšleno jakékoliv akce, včetně reprezentace)
  • vyúčtování oblasti
  • žádost o zálohu nebo příspěvek, nebo jakoukoliv jinou finanční podporu

Všechny formuláře jsou navrženy tak, aby co nejvíce šetřily Váš čas a zjednodušily kontrolu nad položkami.

Jakékoliv připomínky adresujte prosím generálnímu sekretáři ČMBS 

Zasedání VV ČMBS

Zasedání VV ČMBS

Dne 5.11. 2013 proběhlo v Praze další jednání VV Českomoravského billiardového svazu. Hlavním bodem jednání bylo schválení podoby nové matriky ČMBS a zadání její výroby. Vzhledem k dlouhodobě vedeným diskuzím na toto téma, proběhlo schválení tohoto důležitého bodu jednání bez závažnějších problémů.

Dalším důležitým bodem bylo projednání nastavení nově založených účtů pro jednotlivé sekce a také schválení rozdělení finanční hotovosti na tyto účty. Každá sekce si tak již bude startovné, klubové příspěvky a další příjmy evidovat na svém účtu.

Věnujte proto zvýšenou pozornost informacím o platbách!

Všechny body z jednání naleznete ve složce dokumenty na hlavní stránce ČMBS.

GS

Bez titulku

Nové dokumenty

Do záložky dokumenty, na hlavní stránce webu, byly přidány nové zásadní dokumenty. Metodika nakládání s finančními prostředky Českomoravského billiardového svazu, jedná se o sjednocující metodiku proúčtovávání finančních prostředků v Českomoravském billiardovém svazu a další přidružené dokumenty.

 

Matrika ČMBS

Matrika ČMBS

Všechny náležitosti spadající pod matriku, vyřizuje nadále až do odvolání pan Jaroslav Mrkvička. Případné přestupy, nebo registrace, řeště tedy prosím podle stávajících instrukcí zde na stránkách.

 

Bez titulku

Usnesení VH ČMBS

Dne 7.9.2013 proběhla v Praze  Valná hromada Čekomoravského billiardového svazu.

Usnesení z této Valné hromady je přílohou této zprávy.

 

Bez titulku

Jednání VV svazu

Dne 3.9.2013 se sešel Výkonný výbor Českomoravského billiardového svazu k pracovní poradě. Hlavním tématem jednání byla příprava Valné hromady ČMBS a jednotlivých sekcí.

VV ČMBS dodatečně zařadil na seznam klubů pro VH sekce snooker, klub SK GSK Karlovy Vary, který je pouze snookerovým klubem a je řádným členem ČMBS.

VV ČMBS schválil účast pozvaných a navržených hostů. Hosté pozvaní na Valnou hromadu jednotlivé sekce, se mohou jako přísedící zúčastnit i VH ČMBS, vždy však pouze s právy pro hosta Valné hromady, tak jak určují Stanovy ČMBS, jednací řád a ostatní související dokumenty.

VV znovu vyzývá všechny kluby ČMBS k vyslání jejich zástupců na Valnou hromadu ČMBS a příslušné sekce (sekcí).

Bez titulku

Oprava klubů sekce snooker

Na základě nově zjištěných informací, rozhodl VV sekce pool snooker o pozměnění seznamu snookerových klubů, pozvaných na ustanovující Valnou hromadu sekce snooker, která se bude konat dne 7.9.2013 v Praze.

První změnou je vyřazení klubu BC Hradec Králové, protože již ukončil svoji činnost a je vyřazen z evidence ČMBS. Druhou změnou je zařazení klubu BC Mladá Boleslav, protože tento klub na základě nově zjištěných okolností, měl být v roce 2011 zařazen do seznamu klubů.

Opravený seznam je přílohou této zprávy.

František Nejedlo

Bez titulku

Kandidáti na Valnou hromadu ČMBS 7.9.2013

V příloze přikládám seznam navržených kandidátů na Valnou hromadu Českomoravského billiardového svazu.

Kandidáti, kteří nejsou zároveň delegáty Valné hromady, jsou bráni jako hosté. Nemohou tedy bez vyzvání předsednictva Valné hromady zasahovat do průběhu VH, diskutovat, vznášet připomínky anebo hlasovat. Mohou vystoupit při představování kandidátů, podle pokynů předsedajícího Valné hromady.

Pokud Vám cokoliv není jasné, volejte na telefonní číslo 608222519,

nebo pište na hospodar@cmbs.cz

František Nejedlo

 

Bez titulku

Valná hromada sekce snooker ČMBS

Protože se množí dotazy, kdo se může a nemůže zúčastnit Valné hromady sekce snooker, přikládám v příloze seznam klubů, jejichž zástupci jsou pozváni na ustavující Valnou hromadu sekce snooker Českomoravského billiardového svazu.

Zástupce klubu obdržel všechny podklady pro Valnou hromadu ČMBS, včetně podkladů pro Valné hromady jednotlivých sekcí.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se VH sekce snooker, volejte mi prosím na telefonní číslo 608222519, nebo pište na hospodar@cmbs.cz

František Nejedlo

Bez titulku

Podklady pro Valnou hromadu ČMBS

        Jak již bylo ve zprávách VV uvedeno, dne 7.9.2013 se bude v Praze konat Valná hromada Českomoravského billiardového svazu a zároveň Valné hromady sekce karambol, pool a poprvé i sekce snooker.

Výkonný výbor ČMBS rozeslal pozvánky na tuto Valnou hromadu, návrh znění Stanov ČMBS a vyzval členy ČMBS k připomínkování tohoto znění. Také všechny vyzval k připomínkování volebního řádu, jednacího řádu a programu VH svazu a sekcí. Tyto dokumenty v opravené podobě jsou přílohami této zprávy.

Výkonný výbor opětovně žádá a vyzývá kluby ČMBS, k vyslání svých zástupců na VH ČMBS.

Výkonný výbor ČMBS také upozorňuje kluby na povinnost nahlásit hosty na Valnou hromadu a zajistit jim pozvánku. 

Bez titulku

Valná hromada ČMBS

Dne 7.9.2013 se bude v Praze konat Valná hromada Českomoravského billiardového svazu.

Hlavními body programu VH svazu a sekcí, je schválení změny stanov a dále volby do výkonného výboru svazu, kontrolní a revizní komise (KRK) svazu a do výkonných výborů jednotlivých sekcí. Výkonný výbor svazu vyzývá všechny kluby v ČMBS, k vyslání svých zástupců na tuto valnou hromadu.

Pozvánky na Valnou hromadu ČMBS a sekcí karambol, pool a snooker, byly rozeslány dne 7.7.2013 matrikářem svazu panem Jaroslavem Mrkvičkou všem zástupcům klubů v ČMBS. Dne 24.5.2013 jim byl také rozeslán návrh na novelizaci stanov ČMBS k  zpřipomínkování.

V přílohách najdete pozvánku na valnou hromadu a programy valných hromad svazu a sekcí. Pokud budete mít zájem o jakékoliv další dokumenty, vše Vám rád zašle hospodář ČMBS pan František Nejedlo (spojení v kontaktech). Rád také zodpoví jakýkoliv Váš dotaz, týkající se nejenom této valné hromady.

Hezké léto a příjemné prožití dovolených, Vám přeje VV svazu.

 

 

Platba příspěvků 2013

Platba příspěvků 2013

Výkonný výbor Českomoravského billiardového svazu, připomíná všem klubům, že 30.6.2013 je poslední den, kdy je možno bez penalizace zaplatit klubové členské příspěvky na sezonu 2013/2014.

Věnujte tedy prosím této povinnosti zvýšenou pozornost.

 

Bez titulku

Financování ČMBS

              Dobrý den.

Protože opakovaně zjišťuji, že informovanost o postavení, financování a hospodaření našeho svazu je velmi špatná, rád bych jako hospodář svazu a zároveň jeho zástupce na všech jednáních o financování našeho svazu, vnesl do těchto otázek jasno.

Ztrátou společnosti Sazka, přišlo sportovní prostředí v České republice o hlavní zdroj svých příjmů a ČSTV ztratilo svoji pevnou pozici pro vyjednávání s vládou ČR. Došlo nejenom k výrazným změnám v ČSTV dnes ji Česká unie sportu (ČUS), ale také k integraci celého sportovního prostředí pod Český olympijský výbor, který se stal zástupcem celého sportovního prostředí v České republice. Česká unie sportu nabrala nový vítr a zásadními změnami ve svých stanovách se postavila do role servisní organizace českého sportu.

Zároveň s těmito změnami došlo k zásadním změnám ve financování sportu. Financování sportu převzal stát. V první fázi ministerstvo financí, tzv.“ Kalouskovným“, to bylo v době, kdy se vytvořila Iniciativa Sport 2011 (sdružovala všechny sportovní svazy) a proběhly zásadní změny ve vedení ČSTV, a v další fázi převzalo tuto úlohu MŠMT, které ji vykonává dodnes.

Na jaře 2012 se 18 sportovních svazů dozvědělo, že již nebudou z MŠMT financováni, protože nesplňují podmínky úspěšnosti, podle metodiky MŠMT. Dotováno bude do budoucna tj. až do roku 2014 pouze osmdesát sportovních svazů a organizací.

Za této situace jsem oslovil všech osmnáct svazů „pod čarou“ a založili jsme Iniciativu Sport 2012 (jejími členy bylo 18 sportovních svazů a sdružení), která se společnými silami snažila zabezpečit financování našich svazů. Po dlouhých jednáních se nám podařilo přesvědčit vedení ČSTV o spolupráci a podařilo se nám přesvědčit i představitele těch šťastnějších svazů (tzv. nad čarou) aby byl vytvořen kohezní fond ve prospěch našich svazů. Takto se tedy podařilo zabezpečit v roce 2012 částku cca 870 tisíc korun pro náš svaz. Tato částka byla našemu svazu poskytnuta za stejných podmínek jako státní dotace a také tak musela být použita a proúčtována.

Rok 2013 má stejný scénář, o němž jsme ale věděli již dopředu. Opět jednání zástupců Iniciativy Sport 2012 s představiteli ČSTV, nyní již ČUS, panem Janstou, panem Peltou a panem Hájkem, kteří nám vyšli vstříc a slíbili nám zajištění finančních prostředků pro rok 2013. Celková přislíbená částka, pro náš svaz je ve výši 1.300 tisíc Kč. Opět za podmínek proúčtování jako státní dotace. Samozřejmě zatím jde pouze o veřejný příslib, ale podle mých zkušeností z loňského roku se domnívám, že se na slib můžeme spolehnout.

Také postavení našeho svazu ve sportovním prostředí se stabilizovalo a náš svaz je vnímán jako plnohodnotný partner ostatních sportovních svazů. Naše postavení posiluje i fakt, že dvě nejuznávanější sportovní instituce (Mezinárodní olympijský výbor a Sport Accord) uznávají billiard jako sport. ČMBS se stal řádným členem Českého olympijského výboru (tedy již ne přidruženým).

Závěrem bych rád napsal, že hlavním cílem je dostat ČMBS do vybrané osmdesátky a zabezpečit tak pro náš svaz přímé financování od státu. Bez vzájemné spolupráce a důvěry, to však bude nesmírně těžké.

Pokud bude mít kdokoliv dotaz, volejte prosím na telefonní číslo 608222519, nebo pište na  hospodar@cmbs.cz. Jakékoliv dotazy rád zodpovím a rád přijmu i pozvání na jednání jednotlivých oblastí, nebo jednání zástupců více klubů, k objasnění jakýchkoliv otázek týkajících se financování a hospodaření Českomoravského billiardového svazu.

 

Přeji všem hezký den.

František Nejedlo

  

Bez titulku

Zápis z jednání VV

Dne 11.4.2013 proběhlo v Praze jednání VV ČMBS.

Hlavní náplní jednání bylo určení data na svolání VH ČMBS. Vše podstatné naleznete v zápisu z tohoto jednání, který je přílohou této zprávy.

Jak žádat o dotace ve svých regionech?

Změna loterijního zákona, měla velký dopad na dotace do sportovního prostředí. Značná část odvodů z loterijní činnosti, byla touto změnou nasměrována do měst a obcí. Nyní zaleží pouze na Vás, zda se chcete pokusit pro svůj oddíl získat dotace na svoji činnost. Návod jak na to, již zpracoval ČOV, přikládám odkaz na jejich stránku, kde se touto problematikou zabývají.

http://www.olympic.cz/financovani/financovani-sportu/jak-na-to.html 

Naleznete tam též soupis 6250 obcí a měst, kde uvidíte navýšení jejich příjmů, právě díky výše popsané změně zákona.

Domnívám se, že možnost získání dotace z obcí a měst, je rozhodně reálnější, než získání jakékoliv dotace pro oddíl z dotascí MŠMT. Zde mají šance pouze sportovní svazy a sportovní sdružení, nikoli však samotné oddíly.

Oslovte obce a města ve svých regionech a požádejte o dotace!!!!!!!!

Nezaplacené klubové příspěvky

Seznam klubů, které nezaplatily k 31.10.2012 klubové příspěvky, je přílohou této zprávy. VV ČMBS rozhodl o tzv. pardonování plateb a toleruje bez penalizace platbu k 8.7.2012. Hlavním důvodem je doba převodu mezi jednotlivými peněžními ústavy.

Všechny kluby, jejichž platba byla připsána na účet ČMBS po tomto datu, anebo kluby, které ještě vůbec nezaplatily, musí k základnímu příspěvku 1500,-Kč doplatit penále 500,-Kč. U jednotlivců jde o penále 300,-Kč k základní částce 500,-Kč.

.

František Nejedlo  

Zápis z jednání VV ČMBS

Dne 5.9.2012 zasedal VV ČMBS. Zápis z jednání je přílohou této zprávy. Výkonný výbor své jednání vedl mailovou poštou a usnesení z tohoto jednání odsouhlasil stejným způsobem. Hlavním bodem jednání bylo schválení kandidáta ČMBS na plenární zasedání ČOV, které se bude konat dne 1.11.2012 v Praze.

Nezaplacené klubové příspěvky

Seznam klubů, které nezaplatily k 31.8.2012 klubové příspěvky, je přílohou této zprávy. VV ČMBS rozhodl o tzv. pardonování plateb a toleruje bez penalizace platbu k 8.7.2012. Hlavním důvodem je doba převodu mezi jednotlivými peněžními ústavy.

Všechny kluby, jejichž platba byla připsána na účet ČMBS po tomto datu, anebo kluby, které ještě vůbec nezaplatily, musí k základnímu příspěvku 1500,-Kč doplatit penále 500,-Kč. U jednotlivců jde o penále 300,-Kč k základní částce 500,-Kč.

Přidán list se seznamem klubů, které zaplatili pozdě a musí tedy doplatit 500,-Kč penále.

František Nejedlo  

Jednání VV ČMBS 24.7.2012

Dne 24.7. 2012 zasedal VV ČMBS.Jednání proběhlo elektronickou poštou. Zápis z usnesení tohoto jednání je přílohou této zprávy.

Zápis VV 17.4.2012

Zápis z jednání VV ČMBS ze dne 17. 4. 2012
 

Přítomni:

Martin Severa

Pavel Halamka

Jaroslav Mrkvička

František Nejedlo

 

VV na svém zasedání schválil vznik sekce snooker (p. František Nejedlo po dohodě se zástupci snookeru připraví svolání ustavující VH sekce snooker)

VV odvolal p. Štěpána Hovorku z funkce „zástupce ČMBS v ČOV“. Důvodem odvolání bylo nesplnění podmínek, které panu Hovorkovi uložila VH ČMBS

Zástupcem ČMBS v ČOV byl VV schválen p. František Nejedlo (pan Nejedlo je pověřen VV dát tuto změnu na vědomí zástupcům ČOV)

VV ČMBS vzal na vědomí návrh pana Františka Nejedlo na restrukturalizaci vedení ČMBS, návrh na změnu stanov, návrh na samofinancování ČMBS a návrh na zvýšení úsilí při práci s mládeží.

VV bere na vědomí, že do začátku soutěží v roce 2012 (září), je povinen přepracovat registrační řád, tak jak jej k tomu na jednom ze zasedání vyzval p. Pokrývka.

VV vzal na vědomí zprávu hospodáře p. Nejedlo o přerozdělení státních dotací na rok 2012 a pověřil jej řešením tohoto problému a zastupováním ČMBS ve všech úkonech s tímto problémem spojených. Zároveň jej žádá o maximální informovanost

Zápis provedl: František Nejedlo

 

Dopis VV svazu - návrh na restruktualizaci a další postřehy

                                            

Vážení kolegové.

Rád bych Vás jako představitele kulečníku u nás, seznámil s některými svými postřehy. Složitá ekonomická situace způsobila, že se rozpadl servis ze strany ČSTV ve smyslu informovanosti a agendy za národní svazy. Každý svaz si musí hlídat své priority sám.

Radikálně se změnilo financování sportu, nastolil se zcela jiný pohled na některé sporty, který nás bohužel velmi negativně zasáhne a v neposlední řadě vše zřejmě směřuje k začlenění sportu a sportovních aktivit v ČR, pod jednu společnou střešní organizaci, přes kterou se budou rozdělovat státní dotace, do budoucna zřejmě hlavní finanční zdroj pro sport jako takový.

Toto vše je spojeno s nemalou agendou, kterou již nelze a nebude možno vykonávat bez značné časové vytíženosti, zodpovědnosti za operativní řešení problémů, informovanosti, sledování termínů a dalších průvodních jevů. Stejně jako ji zcela určitě nebude možno vykonávat pouze z čistého entuziazmu. Protože si všechny tyto atributy uvědomuji a ověřuji je vlastními zkušenostmi, měl jsem i více času přemýšlet o tom, co s tímto dál. Sondováním u ostatních tzv. malých svazů, jsem zmapoval situaci a dospěl jsem k závěru, že je nutná restrukturalizace vedení a řízení našeho svazu.

Rád bych Vám teď nastínil, jak si myslím, že by do budoucna měl fungovat VV svazu a svaz jako takový, a jak bychom měli reagovat na diferenciaci sportu a další změny, které ve sportu nastaly.

Domnívám se, že je nemožné nadále fungovat stoprocentně na dobrovolné bázi. Náš svaz musí zaplatit, stejně jako ostatní menší svazy, jednoho člena VV, kterého pověří vedením agendy svazu. Zbytek VV může nadále fungovat na bázi dobrovolnosti a fungovat jako kontrolní a řídící prvek. Pro tento model je nezbytné zaměnit strukturu složení VV svazu. Vzhledem ke vzniku sekce snooker, navrhuji takovéto složení VV svazu:

„Prezident (volený VH svazu), tři členové VV svazu (voleni sekcemi pool, karambol,snooker) následně VH svazu z těchto tří zvolí jednoho viceprezidenta svazu a dále sekretář svazu (volený VH svazu), který by byl placeným členem VV svazu (dohodou o práci, která je limitována počtem odpracovaných hodin za rok, zcela jistě budou překročeny, ale nebudou účtovány) a na jehož bedra by se naložila agenda hospodáře, matrikáře, sekretáře a člověka zastupujícího náš svaz na VH  ČSTV, poradách předsedů, poradách sekretářů atd.“

Je zřejmé, že tento model bude odvislý od příjmu peněz do naší organizace, ale jsem zcela přesvědčen o tom, že opomenutím nepřeberného množství nutných žádostí o dotace, nesprávným zmapováním a nedodáním reprezentačních výsledků, neplněním podmínek k servisní organizaci a v neposlední řadě i neinformovaností o změnách ve sportovním prostředí jako takovém, včetně jeho financování, přichází náš svaz o několikanásobně vyšší částky, než kolik by nás stál placený člen VV, tak jak jej navrhuji.

Uvědomuji si, že tento krok je spojen též se změnou stanov ČMBS, ale vzhledem k určitým rozporuplnostem, které bude třeba ve stanovách upravit, v tom nevidím až tak velký problém.

Dalším námětem, kterým bych Vás chtěl oslovit, je nastavení fungování našeho svazu tak, aby se stal samofinancovatelným (i zde je nutnost schválení VH). Není zcela jisté, jakým směrem se do budoucna bude vyvíjet financování sportu a pokud nechceme rezignovaně čekat na zastavení toku z vedlejších zdrojů, musíme vše připravit na samofinancování svazu. A to i v případě, že se nám podaří zajistit našemu svazu takovou pozici ve sportovním prostředí, která mu příjem z ostatních zdrojů umožní. Nebude potom problémem navýšené prostředky vrátit do sféry domácích soutěží, reprezentace a hlavně mládeže.

Mládež je poslední téma, které bych si dovolil otevřít. Vše směřuje k tomu, že mládežnická základna každého sportu bude prioritní pro rozdělování dotací (míněno ve smyslu členská základna). Již nyní je tento poměr z částky na členskou základnu upraven na 70 % pro mládež 30% pro dospělé. Je tedy naprosto nutné začít pracovat na zvýšení mládežnické základny.

I v těchto dvou výše zmíněných bodech je možno v maximální možné míře využít honorovaného člena svazu. A to minimálně na zanalyzování navrhovaných postupů a dotažení debat o těchto tématech minimálně k zápisu z jednání. Sami přece nejlépe víte, jak fungují naše rozbory na mailu.

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali tomuto dopisu. Přeji Vám hezký den a dobrý strk.

            František Nejedlo

 

 

 

 

Nové variabilní symboly

ČMBS vydal nové variabilní symboly

Starší
Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.   |   Více informací   |   
Více informací   |